WordPress gutenber klávesové skratky

Gutenberg je nový editor pre WordPress, ktorý vznikol ako odpoveď na požiadavky potrieb moderného webu. Guteneberg naproti svojmu predchodcovi vylepšuje možnosti rozvrhnutie obsahu do blokov. Prvá verzia editoru prišla v decembri 2018 s vydaním WordPress 5.0. Aj s pridaním novej funkcionality gutenberg neporušuje paradigmu – najprv obsah potom forma. Pre efektívnejšie využívanie všetkých možností a zefektívnenie vašej práce je dobré sa naučiť klávesové skratky. To nám umožní sa sústrediť viac na samotné písanie ako grafické rozhranie.

Continue reading