Väčšina ľudí pri práci s Windows pozná len pár klávesových skratiek. Najčastejšie je to klávesová skratka Ctrl + Alt + Del, ktorá sa stala legendou v 90. rokoch. Potom Alt + Tab ↹ na prepínanie medzi aplikáciami a Alt + F4 na ich zatváranie. Kde tu ešte vieme pár skratiek naviac, ale väčšinou sa užívatelia zmôžu na stlačenie klávesy ⊞ Win, ktorá aktivuje Štart.

Často používané aplikácie

Málokto si uvedomuje, že existuje skratka na spúšťanie aplikácií umiestnených v panely úloh (taskbar). To je ten podlhovastý panel umiestnený v spodnej časti monitora, kde sa nachádza štart, hodinky s dátumom a predovšetkým ikony aplikácií, ktoré aktuálne používate. Zároveň slúži aj ako rýchly prístup ak aplikáciam, ktoré si do neho vložíme.

Stlačením skratky ⊞ Win + 19 spustíte aplikáciu v poradí v akom sú ikony príslušných aplikácií zoradené v panely úloh. Zároveň táto skratka funguje na minimalizovanie alebo presunutie príslušnej aplikácie do popredia. Skutočne užitočná skratka. Vyskúšajte!

Rýchly prístup k systémovým aplikáciam

Hľadáte aplikáciu? Stlačte ⊞ Win a spustite štart a začnite písať názov aplikácie. Jednoduché a rýchle. Štart je možné vyvolať aj klávesovou skratkou Ctrl + Esc.

Podobne funguje metóda spúšťania aplikácii ako za starých čias. Pri tejto metóde je potrebné poznať názov aplikácie. Výhodou je možnosť zadávania parametrov a možnosť spúšťania systémových aplikácii v originálnom znení. K tomuto účelu slúži klávesová skratka ⊞ Win + R. Napríklad Prieskumníka spustíte napísaním explorer.

Neviete nájsť „Tento Počítač“ alebo „Prieskumníka“ alebo ako sa správca súborov vlastne volá… Napríklad Prieskumník v českej lokalizácii je Pruzkumník v anglickej File Explorer. Naviac nikdy neviete kedy si zase v Microsofte zmyslí zmenu názvu. Našťastie existuje klávesová skratka ⊞ Win + E, ktorá súborového správcu spustí okamžite.

Podobná skratka vhodná pre správcov je ⊞ Win + X, ktorá otvorí zjednodušenú ponuku pre správcov a administrátorov. Niečo podobné ako štart, ale bez grafiky a ikoniek so zoznamom len skutočne nevyhnutných odkazov.

⊞ Win + I, vyvolá okno s nastaveniami.

⊞ Win + V, otvorí Schránku, históriu kopírovania (nevyhnutná je aktualizácia Október 2018). Skutočne užitočná skratka.

Pokiaľ patríte medzi ľudí, čo majú často otvorených veľa okien súčasne, môže sa Vám zísť skratka na minimalizovania všetkých okien ⊞ Win + M. Berte na vedomie, že minimalizovaním okien na danej virtuálnej ploche sú okná skutočne minimalizované čím prídete o informáciu o ich rozložení.

Narozdiel od predchádzajúcej skratky ⊞ Win + D, neminimalizuje okná, ale len dočasne skryje. Opätovným stlačením sa všetky vaše okná na danej ploche vrátia do pôvodného stavu. To je aj dôvod prečo preferujem túto skratku naproti minimalizácie. Podobne funguje aj skratka ⊞ Win + ,, ktorá slúži na dočasné skrytie okien v prospech plochy, ktorú môžte využiť ak na plochách využívate widgety alebo potrebujete zistiť názov nejakého posledného súboru alebo priečinku.

Možno Vás napadlo, že týmto spôsobom môžete rýchlo skryť vašu prácu a aktuálne otvorené okná z bezpečnostných dôvodov. V takom prípade je vhodnejšie používať skratku ⊞ Win + L, ktorá zamkne vašu obrazovku. Samozrejme za predpokladu, že je Váš účet chránený heslom.

Virtuálne plochy

Windows 10 priniesol novinku, ktorú sme už dlhší čas poznali v iných operačných systémoch ako je OS X a Linux. Ide o virtuálne plochy. Tie umožňujú rozdeliť prácu na viaceré plochy, ktoré pripomínajú používania viacerých „monitorov“.

Virtuálne plochy využijú predovšetkým profesionáli, ktorí majú dostatočne výkonné počítače a často pracujú na komplexných projektoch, čo sa architektov, grafikov ako aj vývojárov týka. Bežný užívateľ nemusí túto funkcionalitu chápať ani ju považovať za potrebnú.

Skratkou Ctrl + ⊞ Win + D vytvoríme novú virtuálnu plochu. Prepínať medzi virtuálnymi plochami môžeme kombináciou kláves Ctrl + ⊞ Win + alebo Ctrl + ⊞ Win + .

Keď už plochu prestanem potrebovať, tak ju môžeme zavrieť skratkou Ctrl + ⊞ Win + F4

Efektívna práca s virtuálnymi plochami je na samostatný článok. Ak máte dobré tipy a postreby a téma Vás zaujíma, dajte nám vedieť v komentároch nižšie. Pokojne sa pochváľte vašou skúsenosťou a workflow s viacerými plochami prípadne aj monitormi.

Ako skrotiť okná a aplikácie

Ctrl + Alt + Tab ↹ umožňuje prepínanie medzi aplikáciami. Narozdiel od často používanej skratky Alt + Tab ↹ túto kombináciu netreba počas prepínania medzi aplikáciami držať klávesu Alt. V oboch prípadoch môžete zatvárať okná priamo z náhľadu a to pomocou klávesy Del. Taktiež sa môžete medzi oknami pohybovať pomocou šípok.

Užitočnou je aj skratka ⊞ Win + Tab ↹. Poskytuje všeobecný prehľad nad oknami a dokonca aj virtuálnymi plochami. Taktiež zobrazuje časovú os, kde sú zobrazené aplikácie a okná používané v minulosti.

Ctrl+⇧ Shift+Esc je ekvivalent k dobre známemu zaužívanému opičiemu Ctrl+Alt+Del, s tým rozdielom, že rovno otvorí Správcu úloh ako sme boli zvyknutí pri Windows 7.

Centrum oznámení

Zaujímavou novinkou je centrum oznámení. Ide o priestor, kde sú zaznamenané všetky oznámenia od aplikácií a operačného systému ako aj znázornený aktuálny stav pripojenia k wifi, bluetooth, stav siete a rôzne módy. Niečo podobné ako sme si zvykli mať aj na mobiloch. Centrum oznámení môžeme vyvolať skratkou ⊞ Win + A

V rámci centra oznámení je možné medzi jednolivými norifikáciami a oznámeniami prepínať pomocou skratky ⊞ Win + V alebo ⊞ Win + ⇧ Shift + V.

https://www.youtube.com/watch?v=VeAK7Bv4F1o

Zachytenie obrazovky (Screenshot)

⊞ Win +PrtScn zachytí aktuálnu obrazovku a okamžite uloží obrázok do priečinka „Snímky obrazovky“ v priečinku Obrázky. Názov sa môže líšiť v závislosti na vašej lokalizácii. Alt + PrtScn zachytí obrazovku, ale obrázok uloží len do pamäte a uloženie obrázka je nutné vykonať ručne. Ak máte zapnutú Schránku (Clipboard), svoj obrázok nájdete v jej histórii ⊞ Win + V.

Už sa Vám stalo, že by ste potrebovali zväčšiť text alebo časť obrázku? Ak áno, tak nezúfajte. Windows má v sebe lupu. Pomocou skratky ⊞ Win + + alebo ⊞ Win + - zväčujete alebo zmenšujete veľkosť lupy.

Prehľadný zoznam skratiek vo Windows 10

 • ⊞ Win+A otvorí Centrum Oznámení.
  • ⊞ Win+V alebo ⊞ Win+⇧ Shift+V prepína medzi oznámeniami.
 • ⊞ Win+V otvára schránku s históriou kopírovania (nutná aktualizácia Október 2018).
 • ⊞ Win+C aktivuje hlasového asistenta Cortana
 • ⊞ Win+G otvorí herné prekrytie XBOX
  • ⊞ Win+Alt+R začatie alebo zastavenie nahrávania. Všetky nahrávky sú uložené v priečinku „Video“ ako MP4 súbory.
  • ⊞ Win+Alt+G nahrá posledných 30 sekúnd ak je nahrávanie na pozadí zapnuté.
  • ⊞ Win+Alt+T zobrazí alebo skryje čas nahrávania.
  • ⊞ Win+PrtScr okamžité uloženie zachytenej obrazovky do priečinka obrázkov vo formáte PNG
 • ⊞ Win+I otvorí Nastavenia.
 • ⊞ Win+F ak si myslíte, že Váš názor niečo zmení alebo potrebujete využiť podporu Microsoftu. Otvorí Feedback Hub.
 • ⊞ Win+Tab ↹ zobrazí aktuálne okná a virtuálne plochy ako aj časovú os
 • ⊞ Win++ a tiež ⊞ Win++ k zarovnaniu okna a prichyteniu k okrajom obrazovky
 • ⊞ Win+Ctrl+D vytvorí novú virtuálnu plochu
 • ⊞ Win+Ctrl+⇧ Shift+B obnoví zobrazenie v prípade zamknutia obrazovky.
 • ⊞ Win+Ctrl+F4 zavrie aktuálne zobrazenú virtuálnu plochu.
 • ⊞ Win+Ctrl+ alebo  prepínanie medzi virtuálnymi plochami.
 • ⊞ Win+. alebo ; otvorí emoji panel počas písania.
 • ⊞ Win+H otvorí ponuku pre diktovanie (bohužiaľ v slovenčine nie je podporované)
 • ⊞ Win+P nastavenia projektora a viacerých obrazoviek.

Nabudúce si môžeme ukázať užitočné skratky v prieskumníku (správca súborov), ktoré zrýchlia vašu prácu so súbormi.

Ak vás téma zaujala a radi by ste videli ďalšie šikovné finty a skratky, dajte nám vedieť v komentároch pod článkom. Tešíme sa aj na vaše tipy a triky, ktoré pomáhajú zefektívniť prácu.

Recommended Posts