Nový rok prináša aj niekoľko zmien v oblasti zdaňovania autorov. Ak ste sa rozhodli rovnako tak ako my pre slobodné povolanie máme pre Vás prehladný zoznam toho akým spôsobom budeme zdaňovať autorskú činnosť a zmluvy o dielo za rok 2020.

15% daň z príjmu

Na rozlúčku nám stará vláda odklepla 15% daň. Je to vlastne najväčšia novinka v roku 2020. Čí ide o správne rozhodnutie je na polemiku. Ide o daň z čiastkového základu dane a čo je najlepšie – nezapočítavajú sa do nej iné príjmy ako príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov). Čiže príjmy z licencií, dohôd alebo zamestnaní sa tejto dane netýkajú a zdaňujú sa samostatne.

Daň 15% si môžu uplatniť právnické osoby (firmy – s.r.o.) a fyzické osoby – podnikatelia (živnostníci), ktorých celková výška príjmov (výnosov) nepresiahne 100 000 €. Pokiaľ príjmy v roku 2020 presiahnu výšku 100 000€, tak sa zdaňuje nasledovne:

  • 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 37 163,36 eur
  • 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 37 163,36 eur

Detailami a inými daňovými povinnosťami sa pre zachovanie vecnosti témy nebudeme zaoberať. Na internete nájdete množstvo iných webov, ktoré sa problematike venujú podrobnejšie. Čo je podstané sú autorské zmluvy, licencie a teda celkovo zmluvy na dielo.

Zmluva na dielo

Zmluvy na dielo podliehajú podmienkam závislým od právneho subjektu zúčastnených strán a teda či pôjde o zmluvu o dielo podľa občianskeho, obchodného alebo autorského zákonníka.

Aktuálne v roku 2020 môže ísť o 5 prípadov:

  1. Zmluva o dielo uzavretá na základe Občianského zákonníka
  2. Zmluva o dielo uzavretá na základe Obchodného zákonníka
  3. Zmluva o dielo podľa Autorského zákonníka – zrážkou (zdaňuje zadávateľ)
  4. Zmluva o dielo podľa Autorského zákonníka – v daňovom priznaní (zdaňuje autor)
  5. Licencia na dielo podľa Autorského zákonníka – v daňovom priznaní (zdaňuje autor)

Pre názornú ukážku a lepšie pochopenie pozrite porovnanie jednotlivých možností v tabuľke nižšie.

Zmluva o dielo
Obchodný zak.
Zmluva o dielo
Občiansky zak.
Zmluva o dielo
Autor. zak. (zrážkou)
Zmluva o dielo
Autor. zak. (priznanie)
Licencia
Autorský zak.
Zákon o dani§ 17 až 29,
resp § 6
§ 8 ods. 1§ 6 ods. 2
pism. a)
§ 6 ods. 2
pism a)
 § 6 ods. 4
Sadzba dane15% / 19% / 25% PO
19% / 25% FO
19% / 25%19%19% / 25%19% / 25%
Daňové
priznanie
ánoáno (typ B)
nieánonie*
do 2 207,10 
Oznamovacia
povinnosť
nienieáno
(objednávateľ)
áno
(autor)
nie
Uplatňovanie
Nákladov
ánoánonieánonie
Uplatňovanie
nezdaniteľnej
časti
PO – nie
FO – áno
nienieánonie
Daňový bonus??nieánonie
Daňové stratyánonienieánonie
Odvody
Zdravotná
PO – nie
FO – áno
ánonieánonie
Odvody
Sociálna
PO – nie
FO – áno
nienieánonie
Umelecký
fond
nie
nie
2 %
2%
2%
Porovnanie daňových a odvodových povinností autorov

PO – Právnická osoba (firmy a živnostníci)
FO – Fyzická osoba (bežný občan, ktorý koná vo vlastnom mene)

* Len pokiaľ neprekročíte

Aktívne vs Pasívne autorské príjmy

Zmluvy za dielo podľa autorského zákonníka, ktoré nepodliehajú zrážke dani, a teda že daň za nás neplatí zadávateľ, ale platíme si ju my v daňovom priznaní, delíme na aktívne a pasívne. V jednoduchosti povedané – aktívne sú činnosti súvisiace s tvorbou nového diela na objednávku a pasívne sú licencie na využívanie diela alebo umeleckého výkonu.

Licencie

Licencia oprávňuje objednávateľa využívať dielo podľa licenčnej zmluvy. Autor si môže a nemusí nárokovať odmenu. Vrámci licencie môže vymedzovať rozsah užívania a čas na ktorý je licencia platná. Jednoducho vrámci licencie sa určujú pravidlá užitia diela.

Či sa licencia vyplatí? Treba zohľadniť, že pri vyšších príjmoch z licencie môžete platiť daň až 25%. Nedá sa uplatniť daňový bonus a ani znížiť daňový základ o výdaje spojené s dielom. Na druhú stranu licencie nepodliehajú sociálnemu ani zdravotnému poisteniu.

Čo si vybrať?

Ako vidíte možností je veľa a naši zástupcovia radi robia veci… komplikovanými? Uvidíme čo si na nás pripraví vláda v ďalších rokoch. Na tento čas je to zatiaľ takto. A ak si neviete momentálne vybrať akou formou riešiť vaše autorské zmluvy, tak Vám poradím nasledovne.

Ak momentálne si študent alebo tvoríš vo voľnom čase a myslíš si, že nezarobíš viac ako je nezdaniteľné minimum, tak si vystačíš aj s občianským zákonníkom. Daňové priznanie si môžeš potom spraviť sám alebo za pár € ti ho spraví šikovná účtovníčka na počkanie.

Tí, čo sa venujú tvorbe na voľnej nohe ako freelanceri a zdá sa Vám, že vaše odvody sú príliš vysoké, tak zvážte zmluvy na autorský zákonník. Žiadajte od klienta, ak je to podnikateľ aby vám odmenu pokrátil o zrážku dane (zaplatí ju za Vás). Tým vaše povinnosti a byrokracia končia. Jediné, čo si musíte platiť je zdravotné poistenie. Pokiaľ si chcete znížiť zdravotné poistenie, tak sa zamestnajte na skutočne krátky úväzok v nejakej firme, ktorá za Vás odvody zaplatí v minimálnej čiastke a Vám tak nevzniká ďalšia povinnosť voči zdravotnej poisťovni. Samozrejme dohliadnite na to aby tomu tak bolo a daň a rovnako príspevok do fondu pre umenie zaplatil.

Samozrejme ak máte hotové dielo, ktoré môžete predávať formou licencie, tak to tak urobte. Do príjmu 2 207,10 EUR nemáte povinnosť podávať daňové priznanie. Naviac pasívny príjem z licencie nepodlieha sociálnemu a zdravotnému poisteniu. Pokiaľ však celkové výnosy z predaja licencií máte vyššie ako 37 163,36€, tak sa uplatňuje výška dane 25%. Avšak môžete v daňovom priznaní požiadať o preukázateľné alebo paušálne výdaje spojené s tvorbou diela.

Vzor Zmlúvy o dielo

Vieme, že ich hľadáte. Pripravujeme zmluvy o dielo, ktoré jednoducho upravíte k svojej potrebe. Ak si však chcete byť naozaj istý, oslovte odborníka v oblasti práva. Istotne Vám radi pomôžu vytvoriť zmluvu, ktorá pokryje všetky vaše špecifické požiadavky.