Kategória: Efektivita

Efektívne prepínanie aplikácii v OS X

Prepínanie okien pomocou kombinácie klávesov Cmd ⌘ + Tab ⇥ vyvolá okno s aktuálne spustenými aplikáciami podobné ako poznáme v iných operačných systémoch. Mnoho užívateľov OS X však časom narazí [...]
Read more

WordPress gutenber klávesové skratky

Gutenberg je nový editor pre WordPress, ktorý vznikol ako odpoveď na požiadavky potrieb moderného webu. Guteneberg naproti svojmu predchodcovi vylepšuje možnosti rozvrhnutie obsahu do blokov. Prvá verzia editoru prišla v [...]
Read more